Kokeet

Koiran saaminen pelastuskoiraksi on pitkä tie. Jotta voidaan varmistua siitä, että koira toimii oikeassa etsintätilanteessa, on oltava järjestelmä, jolla koiraa ja myös koiran ohjaajaa testataan. 

Päästäkseen viralliseksi pelastuskoiraksi tulee koirakolla olla suoritettuna toisesta päälajista (haku tai jälki) peruskoe sekä loppukoe pimeällä. Lisäksi suositellaan toisesta lajista peruskokeen suorittamista, vuodesta 2018 tämä tulee pakolliseksi. 

Tämän jälkeen koirakon tulee suorittaa hyväksytysti VIRTA-testi eli viranomaistarkastus, jossa koirakon toimintaa tarkkaillaan ja arvioidaan todellista etsintätehtävää vastaavassa tilanteessa. 

Ohjaajalla tulee tietenkin olla etsinnän edellyttämät tiedot ja taidot mm. suunnistamisesta, ensiavusta, viestinnästä ja etsinnän taktiikasta. Lisätietoa koesäännöistä ja kokeisiin osallistumisesta päivämäärineen saat Pelastuskoiraliiton sivuilta

KarSeEn tulevat kokeet 2017

Haun peruskoe, loppupimeä sekä taidontarkistus 22.4

Haun peruskoe, loppupimeä sekä taidontarkistus 30.9, etusijalla KarSeE

---

Jäljen peruskoe, loppupimeä 1.4, etusijalla KarSeE

Jäljen peruskoe, loppupimeä 2.9

Pidetyt kokeet

VUONNA 2016
Haun loppupimeä 2.4.
Haun loppupäivä ja peruskoe 3.4.
Jäljen loppupimeä 6.5.
Jäljen loppupäivä ja peruskoe 7.5.
Haun peruskoe, loppupäivä sekä -pimeä 3.9
Jälken loppupimeä 29.10